Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜTAHYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU


Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 05/09/2019 tarih ve E. 720728 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

 İLETİŞİM

Zekeriya ÜNAL

Muammer ÖZER

 0274 223 6213

Seher ALTUNKAYNAK DUĞAN

Serdar ÜNAN

 0274 223 6990

Barış BAŞOĞLU

Ahmet YAVUZ

 0274 223 6215Telefon           : 0 274 223 6213

Fax                  : 0 274 223 5535

E-Posta           : iktm43@kultur.gov.tr

Adres              : Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

                          Alipaşa Mah. Menderes İş Hanı Kat:1 KÜTAHYA