Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Korunan Alanlar


KAŞALIÇ TABİATI KORUMA ALANI

Domaniç İlçesi Durabey Köyündedir. Alana Domaniç-İnegöl karayolunun .’sinden ayrılan ' lik yol ile ulaşılır. Bu alan, İç Ege Bölgesi'nde çevresi  step ekosistemi ile kuşatılmış, büyük ölçüde Karadeniz orman ekosisteminin özelliklerini yansıtan bir doğa parçasıdır. Kayın-karaçam  ormanları, optimum yayılış alanlarının doğal özellikleri bozulmamış bir örneğini oluşturur. Zengin bir alt flora ve yaban hayatı potansiyeline sahip olan alanda; kayın ve karaçam hakimdir. Ayrıca meşe ve titrek kavak da bulunmaktadır.

Diğer türler ise; ahlat, armut, eğrelti sarmaşığı, sırım bağ, böğürtlen, öksürük otu, ısırgan, çiğdem, ayı üzümü, yüksük otu, papaz külahı, yabani çilek, noel gülü sayılabilir.   

 

Başlıca hayvan türleri olarak; Domaniç ormanlarında sık rastlanan ayı, yaban domuzu, geyik, tilki, tavşan, porsuk ve kirpi bulunmaktadır.  

 vakıf çamlığıVAKIF ÇAMLIĞI TABİATI KORUMA ALANI


Tavşanlı İlçesi Vakıf Köyü sınırları içerisindedir. büyüklüğündeki sahaya Kütahya-Tavşanlı karayolunun 28. km’sinden ayrılan 12 km’ik yol ile ulaşılmaktadır. Vakıf çamlığı, eşsiz ve nesli tükenmeye maruz bir karaçam varyetesi olan ehrami karaçamın dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanını oluşturur. Yine yalnız yurdumuzda bulunan bir karaçam varyetesi olan ebe çamının varlığı, karaçam ve iki varyetesinin bir arada görülebileceği eşsiz bir ekosistem oluşu alanın özellikleridir. Sahada adı geçen çamların dışında ardıç, saçlı meşe, titrek kavak, söğüt, ıhlamur bulunmaktadır. Tilki, porsuk, domuz, tavşan, keklik ve bıldırcın alanda bulunan başlıca hayvan türleridir. 

 

 

 

1000  yıllık kestane ağacı
1000 YILLIK KESTANE AĞACI

Kütahya'ya  . uzaklıkta Kumarı Mahallesi, Boyacılar mevkiinde bulunan üç adet kestane ağacı, oldukça ilginç bir gelişim göstermekte olup, halen meyve vermektedir. Özellikle biri 8 metreyi bulan çevresi ve 20 metreye ulaşan yüksekliği ile 1000 yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Her üç ağaç korunması gerekli tabiat varlığı olarak tescil edilmiştir.

Mızık Çamı
MIZIK ÇAMI (BEŞİK ÇAMI)                 

Domaniç İlçesine bağlı Domur Köyü'ndedir. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazinin bebeklik beşiğinin kurulduğu karaçam cinsi bu çam, 1980 yılında doğal etkenler sonucu yıkılarak hayatiyeti sona ermiştir. Çamın boyunun , çevresinin , yaşının da yaklaşık 740 yaşında olduğu tespit edilmiş olup, 15.07.1988 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescil edilmiştir.

Çinarlar
ÇINARLAR

İç Batı Anadolu’nun orman kuşağı üzerinde bulunan Kütahya İlinin büyük bölümü karaçam ormanları ile kaplıdır. Vadi tabanında olan İl merkezinde dev çınarlar bulunmaktadır. Platanaceae (platanus orientalis) olarak bilinen çınarlar şehrin her yerinde ihtişamı ile ayakta durmaktadır. Bunlar anıt ağaç olarak tescil edilmiş  olup, koruma altına alınmıştır.