Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kuş Gözlemciliği

Kütahya' nın güneyinde Kokarçay’ın oluşturduğu Altıntaş Ovası, Anadolu' da kalan son toy kuşunun üreme alanlarından biri durumuna gelmiştir. Toy kuşları BM sözleşmesi ve Merkez Av Komisyonu kararı ile koruma altına alınan Avrupa ve Türkiye' de nesli hızla azalan kuş türlerindendir.

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ovalarının ortasındaki Yazılıkaya Platosu' nun kuzey ucunda yer alan Türkmen Dağı, çok zengin bir yırtıcı kuş yaşamına sahiptir. Kara akbabanın ülkemizde bilinen en büyük popülasyonu burada bulunmaktadır. Önemli kuş alanı olmasına neden olan diğer türler ise; karaleylek, sakallı akbaba, küçük kartaldır. Bunların dışında alanda, arı şahini, kızıl akbaba, yılan kartalı, atmaca, şahin, küçük orman kartalı, şah kartal, delice doğan ve gökdoğan bulunmaktadır.