Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yerli Film Çekim İzni


Film Çekim İzni 

 

Çekim İzni Bildirim Sistemi Hakkında

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesinde yer alan “...Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar…” hükmü gereğince film yapımcıları, film çekimlerine ilişkin bilgileri çekimlerin başlamasından en az 5 iş günü öncesinden çekim yapacakları mahallin en büyük mülki idari amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce yerli film yapımcılarının Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yapacakları çekim bildirimlerinin tüm illerde aynı şekilde ve daha hızlı yürütülmesi amacıyla “Online Film Çekim Bildirim Sistemi” hazırlanmıştır.

Yerli film yapımcıları bildirimlerini http://cekimizni.kulturturizm.gov.tr adresi üzerinde yapabileceklerdir. Çekim bildirimlerinin onay/kabul işlemleri İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından online sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yerli film yapımcıları, çekim bildirimlerinin onaylanması/kabul edilmesinden sonra çekim bildirim formunu sistem üzerinden indirebilecektir. Çekim bildirimi, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda o mahallin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.