Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İLAN

T.C

KÜTAHYA VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

D U Y U R U

 

Valilik Makamının 09.02.2018 tarih ve 124845 sayılı Makam Oluru ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Tespit Komisyonunun 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları;

          24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Taşeron hizmetlerinde çalışan ve kesin listede yer alan işçilerin sözlü sınavlarının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonunda 16 Mart 2018 Cuma günü saat 14.00’de yapılacaktır.

Sözlü sınava katılacakların 16 Mart 2018 Cuma günü saat 14.00’de Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.  13/03/2018

KÜTAHYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SÖZLÜ SINAVINA KATILMASI UYGUN GÖRÜLENLER

 

 

SIRA NO:

T.C KİMLİK NO

ADI SOYADI

BAŞVUDU DURUMU

1

21*******68

İsa HAN

Kabul

2

29*******04

Ersin ERTUNÇ

Kabul

3

19*******76

Mesut SEVİL

Kabul

4

56*******54

Halit KUŞ

Kabul

5

45*******12

Dursun ÇETİN

Kabul

6

27*******54

Yusuf BENLİ

Kabul

7

13*******26

Serdar ULUDOĞAN

Kabul

8

24*******38

Halil BALABAN

Kabul

9

60*******70

Halil KAYACI

Kabul

10

12*******98

Muzaffer ADA

Kabul

11

34*******70

Mustafa GÜRCAN

Kabul

12

18*******38

Ramazan ACAR

Kabul

13

46*******70

Hülya ŞAHAN

Kabul

14

13*******98

Halil FIRINTEPE

Kabul

15

15*******94

Rasim AKKAYA

Kabul

16

15*******16

Devrim OĞUZ

Kabul

17

11*******20

Mürsel ÖZGÜL

Kabul

18

13*******82

Esma CAN

Kabul

19

59*******18

Pınar KARAASLAN

Kabul

20

26*******34

Çağrı SANVER

Kabul