Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Özel Müzeler

ANADOLU KÜLTÜR SANAT VE ARKEOLOJİ MÜZESİ

          İl Merkezinde, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı içerisinde yer almaktadır.  Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle kurulmuş olup özel müze statüsündedir. Tugay ana girişi yakınındadır. Eski uçak hangarının düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Müzede Kütahya Müzesinin taş eserleri ile Müzenin kendisine ait arkeolojik eserleri, sikkeleri, çinileri ve Kütahyalı sanatçıların yağlı boya tabloları sergilenmektedir. Müze 2005 yılında ziyarete açılmıştır.  

    

 

KÜTAHYA BELEDİYESİ KENT TARİHİ MÜZESİ
            Kent Tarihi Müzesi, Germiyan Sokakta bulunan Kitabesinde 1912 yılında yaptırıldığı anlaşılan Şapçızade ve Karaca Konakları, Kütahya Belediyesi tarafından restore edilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan Özel Müze izni ile Kent Tarihi Müzesi olarak açılmıştır. Bahçesinde; dünya’da Çini Sanatının merkezi olan Kütahya’mızın geleneksel ata sanatının üretim aşamaları yer almaktadır”.Kent Tarihi Müzesi’nin zemin katında, tarih öncesi dönemden başlayarak, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyan, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetine ait bilgi, belge ve fotoğraflar bulunmaktadır.Birinci katında Kütahya’da kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan demirci, bakırcı, kalaycı, keçeci, sepetçi, dülger, bıçakçı, semerci, nalbant, saraç, kunduracı gibi meslek gurupları, bölümler halinde mankenlerle ve fotoğraflarla canlandırılmış olup, bunlara ait aletlerin orijinallerine ait dükkanlar yer almaktadır. İkinci katta ise, Kütahya’da ki ev yaşamı ve konaktaki odaların iç mekanları gelin, düğün, kına, selamlık, giysiler, yatak odası, mutfak ve halı dokumacılığı gibi günlük hayat canlandırılmıştır.

Kent Tarihi Müzesi (21).JPG      

KÜTAHYA BELEDİYESİ JEOLOJİ MÜZESİ

            İl Merkezinde, Börekçiler Mahallesi,  Kapan çayı kenarında, bugün aynı adı taşıyan Celal Efendi Mescidi’nin (Şengül Camii) önünde bulunan tescilli tarihi bir yapı olan Şengül Hamamı 16 y.y. dan kalmadır. Kütahya’lı seyyah, ilim adamı, yazar ve halk bilimci Evliya Çelebi (1671 -1672) yıllarında Kütahya’yı ziyaretinde hamamlar arasında bu hamamı da saymaktadır.  Restorasyondan sonra, bu tarihi mekân, yerel ve ulusal ölçekte yeraltı zenginliklerinin tanıtılması ve sergilenmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan  izinle Jeoloji Müzesi olarak 25.04.2008 tarihinde ziyarete açılmış olup, Kütahya Belediyesine bağlı özel müze statüsündedir.
        
 

DUMLUPINAR KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ

             Kurtuluş Savaşımızın cereyan ettiği topraklar üzerinde kurulan ve bu savaşın anısına yaptırılan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bir izinle 30 Ağustos 1997 tarihinde  ziyarete açılmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı özel müze statüsündedir. Müzede Kurtuluş Savaşına ait çeşitli silahlar, kılıçlar, fotoğraflar, belgeler, araç ve gereçler sergilenmektedir. 
TAVŞANLI BELEDİYE MÜZESİ
            
           
Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile 22.02.1989 tarihinde ziyarete açılmış olup, Tavşanlı Belediyesine bağlı özel müze statüsündedir. Eski Belediye Binası olarak kullanılan tescilli sivil mimarlık örneği konağın ikinci katında hizmet vermektedir. Yöreye ait etnografik ve arkeolojik kültür ve tabiat varlıkları sergilenmektedir.


 

 

 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
     
          Dumlupınar Üniversitesi tarafından yürütülen Türkiye Kömür İşletmelerine ait Seyitömer Höyük’te yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin sergilenmesi amacı ile kurulmuştur. 25.02.2011 tarihinde açılmıştır.
            Müzede Seyitömer Höyük’te bulunmuş olan bir mekânın yangın sonrası durumunu gösteren canlandırma yapılarak ziyaretçilerin höyük, kazı çalışmaları hakkında daha iyi ve görsele dayalı bilgi edinmesi sağlanmaktadır.
                    
                 KÜTAHYA BELEDİYESİ SITKI OLÇAR ÇİNİ MÜZESİ

İlimiz, Pirler Mahallesi Germiyan Sokağında bulunan Kent Tarihi Müzesinin idari, eğitim, kütüphane ve sergi salonu gibi birimlerinin yer aldığı ek bina, Dünyaca ünlü Çini Ustası merhum Sıtkı Olçar’ın anısını yaşatmak üzere Kütahya Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle özel müze olarak kurulmuştur.

Müze’de Merhum Sanatçı Sıtkı Olçar’a ait; çini eserleri ve kişisel eşyaları sergilenmektedir.

Germiyan sokak Sıtkı Olçar Çini Müzesi.JPG


SİMAV BELEDİYESİ KENT MÜZESİ

Simav ilçesinde 1926 yılından 2011 yılında meydana gelen Simav Depremine kadar Osmanbey İlk Mektebi olarak eğitim veren tarihi okul binası yeniden düzenlenerek “Simav Kent Müzesi”  olarak hizmete açıldı.

Müzede, Simav’ın değerlerini ortaya koymak, bunları görsel anlamda sunmak, toplumu bilgilendirmek ve kaybolan kültürel değerlerimize dikkat çekmek amacıyla tarih öncesi dönemden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar fotoğraf, bilgi, belge ve eserler sergilenmektedir. Buradaki fotoğraflarla Simav’ın ilkleri, kentte basılan sikkeler, yapılan arkeolojik kazılar, anı fotoğrafları, Simav’ın geçmişinden günümüze etnografik eserleri ve belgeleri koruma altına alınmış, Simav’da kaybolmaya yüz tutmuş meslek grupları ve onların ürettikleri malzemeler bölümler halinde mankenlerle de canlandırılmış, kullandıkları alet edevatlar teşhir edilmiştir. 

Simav Belediyesi Kent Müzesi.jpg